1. مسعود یزدی ممقانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , شبیه سازی سه بعدی جریان داخلی در انژکتورهای چرخشی فشاری با ورودی های مارپیچ جهت مطالعه اثر هندسه انژکتور بر کیفیت پاشش , دومین کنفرانس انجمن پیش رانش هوافضایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 2. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , محمدرضا زنگوئی مطلق , سیداحسان داورپناه بایگی , بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 , ششمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
 3. علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , امیر امیدوار , بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
 4. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سیدمهدی حسینی , پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
 5. سید احسان داورپناه بایگی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
 6. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , سیدمهدی حسینی , شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
 7. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , حمید امینایی , پیمان باشی شهابی , بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای , هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۹
 8. جواد مهدوی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده , پنجمین همایش موتورهای درون سوز , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۹
 9. رضا کارگر , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه , پنجمین همایش موتورهای درون سوز , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۲۹
 10. پدرام خزائی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی , چهاردهمین کنفرانسسالانه مهندسی مکانیک , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
 11. پدرام خزائی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای , اولین کنفرانس احتراق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۵
 12. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بررسي اثر موقعيت شمع روي احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي , نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳/۰۶
 13. سیدمحمدرضا مدرس رضوی , بهينه سازي اقتصادي - اگزژري چرخه توربين گاز , نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك isme2001 , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳/۰۶